FAQ

Reduktor LPG należy wymieniać co 200 000 km lub 4 000 mth.

Reduktor CNG należy wymieniać co 100 000 km lub 2 000 mth.

 

Wtryskiwacze LPG należy wymieniać co 100 000 km lub 2 000 mth*.

Wtryskiwacze CNG należy wymieniać co 50 000 km lub 1 000 mth*.

* praca do 1500 obr./min, w przypadku prędkości 2200 obr./min należy ten okres skrócić

 

UWAGA

Naprawom gwarancyjnym nie podlegają wtryskiwacze uszkodzone na skutek zabrudzenia; elementy wyeksploatowane oraz elementy, w które ingerowały osoby nieupoważnione.

 

Dual fuel, czyli podwójne zasilanie (zwany też gazodieslem), to alternatywny system zasilania silników wysokoprężnych. Polega on na podawaniu mieszanki oleju napędowego i gazu LPG/CNG. System gazowy ogranicza wtryskiwanie oleju napędowego i w jego miejsce jest podawana precyzyjna dawka gazu.

System Solaris Diesel nadaje się do każdego silnika wysokoprężnego.

System do silników benzynowych całkowicie zastępuje benzynę gazem, natomiast w przypadku systemu do silników wysokoprężnych podawany jest jednocześnie olej napędowy i gaz. W momencie opróżnienia się zbiornika gazu, system się wyłącza i pojazd jedzie tylko na oleju napędowym.

Nie.

Nie.

Montaż trwa od 12 do 16 godzin, czyli dwa dni robocze.

Nie. System Solaris Diesel nie potrzebuje ani testów na hamowni, ani testów drogowych.

W systemie Solaris Diesel dysze podające LPG/CNG montuje się przed turbosprężarką z kilku powodów. Po pierwsze podawanie gazu w taki właśnie sposób umożliwia uzyskanie najlepszej mieszanki powietrzno-gazowej, przy zastosowaniu tylko dwóch wtryskiwaczy gazowych. W tym przypadku turbosprężarka działa jak mieszalnik. Po drugie jest to najbezpieczniejsze miejsce do wtryskiwania gazu, gdyż przed turbosprężarką nie występuje wysokie ciśnienie (turbodoładowanie). Dzięki  takiemu rozwiązaniu gaz LPG/CNG może być podawany o zdecydowanie niższym ciśnieniu, które wpływa na bezpieczniejszą eksploatację pojazdu (mniejsze ciśnienia w wężach oraz na samym reduktorze).

Należy skontaktować się z warsztatem montującym, który sprawdzi online ewentualne błędy (w przypadku systemu z telemetrią) lub skieruje samochód na serwis.

Po montażu instalacji, ze względu na większą elastyczność pracy silnika kierowca może pozwolić sobie na jazdę na „wyższych biegach”. Zwiększenie mocy i momentu obrotowego jest oczywistą zaletą, jednak nie należy wykorzystywać tego do tzw. „tunnigowania” pojazdu. U niektórych Klientów zaobserwowaliśmy fakt, iż po montażu zwiększyli oni swoją średnią prędkość. Pamiętajmy jednak, że będzie to kosztem oczekiwanych oszczędności! Z instalacją SOLARIS DIESEL mamy możliwość prowadzenia pojazdu elastyczniej, lub oszczędniej, można też połączyć te zalety w zależności od potrzeb.

Olej napędowy zostaje zastąpiony gazem w 20-25% (LPG) lub 50-70% (CNG). Oszczędności osiągane przez pojazd są zależne od ceny oleju napędowego i gazu.

Mieszanka paliwowa – olej napędowy i gaz – sprawia, że olej napędowy zostaje niemal całkowicie spalony, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji (CO2, NOX i cząstki stałe).

NIE – Zgodnie z homologacjami wydanymi przez Instytut Transportu Samochodowego i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na podstawie badań homologacyjnych przeprowadzonych przez ITS nasza instalacja gazowa i sposób jej montażu odpowiada warunkom technicznym, o których mowa w Art. 68 ust. 7 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 wraz z późniejszymi zmianami). Świadectwo homologacji odpowiada m.in. warunkom określonym w regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136).

Zgodnie z wynikami testów emisje zostają ograniczone, ale wg polskiego prawa nie podnosi to normy EURO pojazdu.

Aby zarejestrować (dokonać adnotacji w dowodzie rejestracyjnym) zamontowaną w pojeździe instalację gazową należy udać się do Wydziału Komunikacji, gdzie został zarejestrowany pojazd, wraz z następującymi dokumentami:

  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji (potocznie homologacja),
  • Faktura za montaż instalacji gazowej
  • Dowód rejestracyjny pojazdu
  • Karta pojazdu (jeśli została wydana)
  • Dowód potwierdzający nabycie ubezpieczenie OC pojazdu

W ciągu 30 dni należy dokonać rejestracji zamontowanej instalacji gazowej w pojeździe.

Po 10 latach od daty produkcji zbiornika LPG należy przeprowadzić legalizację zbiornika albo wymienić go na nowy. Zbiornik CNG podlega okresowym badaniom co 3 lata. Wykaz przedsiębiorców, w których inspektorzy TDT przeprowadzają badania zbiorników LPG i CNG Link: http://bit.ly/LegalizacjaZbiorników

W przypadku zgubienia atestu zbiornika, należy zwrócić się do właściwego oddziału Transportowego Dozoru Technicznego. Link: http://bit.ly/DuplikatZbiorniki

Należy zwrócić się do warsztatu, w którym została zamontowana instalacja gazowa lub bezpośrednio do producenta instalacji – KONTAKT

  • Dowód rejestracyjny pojazdu,
  • Świadectwo legalizacji zbiornika gazowego,
  • Wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji (potocznie homologacja).

Nie. Polski ustawodawca nie przewidział takiej możliwości.

TAK. Do szwajcarskiego tunelu  Gottard-Strassentunnel mogą wjeżdżać pojazdy z LPG na podstawie stanowiska Kantonspolizei Uri.

NIE. Pojazdy napędzane LPG lub innym gazem oraz pojazdy wyposażone w systemy podwójnego zasilania (tzn. pojazdy z zamontowanym zbiornikiem LPG lub innym zbiornikiem na paliwa alternatywne) nie mogą być przyjęte do przewozu przez Eurotunnel Le Shuttle, nawet jeśli:

  • zbiornik LPG lub alternatywny jest pusty
  • instalacja LPG lub alternatywna jest wyłączona

Więcej informacji na stronie: http://www.eurotunnel.com/uk/site-information/lpg/

W przypadku, gdy pojazd wyposażony jest w instalację na gaz LPG i jest to potwierdzone w dokumentach pojazdu przez Państwo dopuszczające, Bundesamt für Güterverkehr podczas swojej kontroli zakłada jej zgodność z prawem. Jeżeli jednak w przypadku kontroli stwierdzone zostaną uchybienia w instalacji gazowej, które powodują ryzyko utraty bezpieczeństwa użytkownika pojazdu czy innych uczestników ruchu, może zostać nałożony zakaz użytkowania pojazdu do momentu usunięcia uchybienia. Ponadto należy uwzględnić, iż paliwo do napędzania pojazdu jest towarem niebezpiecznym. Jest to jednak zwolnione z przepisów ADR, o ile całkowita pojemność wszystkich zbiorników paliwa (diesel oraz autogaz) na jednostkę (ciągnik i naczepa) nie przekracza 1500 litrów.

Mapa stacji LPG w Europie: http://www.mylpg.eu/stations/

Mapa stacji CNG w Europie: http://cngeurope.com/

Typ włoski – Albania, Austria, Bośnia i Herzegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Malta, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szewcja, Ukraina, Węgry, Włochy

Typ holenderski (bayonet) – Dania, Hiszpania, Holandia, Irlandia Północna, Norwegia, Wielka Brytania

Typ niemiecki – Austria, Belgia, Irlandia, Lichtenstein, Luksemburg, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania

Typ euroconnector – Hiszpania, Portugalia